Strängseds Kyrka

Ulricehamns Kommun

 

 

 

 

 

Ett tidigare kapell på platsen av Strängseredssjön var troligen av trä, men dess utseende är obekant. Den ersattes av av nuvarande 1671. Timmerkyrkan uppfördes år 1671, kyrktornet i väster tillkom 1822 då en klockstapel från 1752 flyttades till västra gaveln och byggdes om till torn. År 1824 uppfördes nuvarande tresidiga kor av samma bredd som övriga kyrkan. En stor renovering genomfördes åren 1906-1907 efter program av arkitekt J Karling varvid korfönster med glasmålningar sattes in. De lutande träväggarna stagades upp men järnvägsräls och fönstren försåga med gjutjärnsbågar. I kyrkorummet lades nutt golv in och korgolvet höjdes. Åren 1952-1952 genomfördes en restaurering som var projekterad av arkitekt Ärland Noreen. Kaminerna ersattes med elektrisk uppvärmning. Hela interiören fick en ny färgsättning med marmoreringar och trägolven laserades.

 

 

 

Koordinater N 57.77550°, E 13.677983°

 

Se bilderna i ett bildgalleri