Stenbalksbro Hudene 82:1

Herrljunga Kommun

 

15 meter lång, 6 meter bred och 1.3 meter hög. Bron är byggd av tuktade gråstenar.

Två spann 1 x 1 och 0,5 meter hög Räcke av stenstolpar. Bron är över Spångabäcken

sydost om Stenunga i Hudene socken. Byggd under perioden 1860 - 1890. Södra spannet

innehåller en borrad stenhäll. Bron är belägen längs en indragen vägslinga och

går över ett område som delvis är sankt.

 

Koordinater X 6441245, 1339249

Se bilderna i ett bildgalleri