Stenbalksbro Landa

Vårgårda Kommun

                                                                                             

Den gamla landsvägen, där bron ligger på egendomen Lilla Åbys ägor, har med säkerhet varit livligt

trafikerad av bönderna i trakten. Här har legat två kvarnar med varsin smedja. Den ena var tullkvarn

som drabbades av brand vid två tillfällen, 1897 och på 1930-talet. I en annan byggnad fanns svinhus och

förvaringsutrymme för saltade grisar. Brons ålder är inte känt. Den kan antagas ha byggs på tidigt 1800-tal

eller senare.

 

Se bilderna i ett bildgalleri