Stenbro Herrljunga 68:1

Herrljunga Kommun

 

Bron leder över en kvarnkanal från Nossan i Herrljunga socken och kommun, Kullings härad. Den ligger

vid Kvarnvägen. Valvbro i två spann bestående avhuggen och kilad sten. Bron är förstärkt och breddad

med armerad betongplatta. Bron ligger ett par meter nedströms kvarnen. Direkt i kvarnbyggnaden finns

ytterligare ett välv i kvaderhuggen sten och är byggt senare än bron. Bron är byggd 1855/56. Kvarnen var

 färdigbyggd 1859 och drev med vattenhjul till 1901, då turbiner sattes in. Driften upphörde 1976.

Något uppströms kvarnen leder en hängbro över kvarnkanalen till en miniatyrö. Där finns en natursten

som fungerar som bord.

 

Se bilderna i ett bildgalleri