Stenbro Molla 94:1

Herrljunga Kommun

 

Över Stensjöns utlopp i Lillån omedelbart öster om Molla sågverk vid Orrljunga i Molla socken i Gäsene

härad, Herrljunga kommun, ligger denna stenbro.  Bron uppfördes omkring 1920, dekorativ stenvalvsbro

med räckstolpar försänktai sidomurarna och jämna kilformade block i valvbågen.

 

Koordinater X 6425912, Y 1338332

Se bilderna i ett bildgalleri