Stenbro Nitta

Ulricehamns Kommun

 

Tövebron över Viskan i Nitta samhälle i Varnums socken, Ås härad Ulricehamns kommun.

Den ligger på gränsen till Södra Vings socken på vägen mot Härna. Bron som torde ha

byggts omkring mitten av 1800-talet. En imponerad enspannsbro. . Den är uppförd av grov-

huggen och fogstruken sten i kallmur. Spannet har en spännvidd på sex meter.

 

Koordinater X 6414420, Y 1344992

Se bilderna i ett bildgalleri