Stenbro Bollebygd

Bollebygd Kommun

 

Bron torde ha byggts på sent 1800-tal. Den har kilade block i valven och är fogstruken. Spännvidden är 7,9 meter.

Räckena är av relativt ålderdomlig typ. Den har ståndar av huggen sten med överliggare av järnrör. Nolån korsar

här gamla vägen genom Bollebygd, det vill säga den gamla kyrkvägen vilket  bland annat trafikerades av Hulta herrgård,

Hestra by och ett betydande antal gårdar samt hela Töllsjö socken.

 

Koordinater X 6398588, Y 1306378

Se bilderna i ett bildgalleri