Stenbro Bollebygd

Bollebygd Kommun

 

Eriksbro, numera även kallad Almedals bro, i Bollebygd finner vi vid Nolån vid Munehögs kvarn, nordost 

om kyrkan. Bron ligger vid en 1953 indragen vägslinga. Landsfästena är långt utdragna och uppförda i

huvudsak av natursten. Räckena av järnrör löper genom hållare av järn och understryker ytterligare brons

skönhet. Fogstrykning har ställvis skett längs farbanans kanter. Valvet fria spännvidd är 8,2 meter och hela

bron är 20 meter. Eriksbro ingår i miljön i Bollebygds kyrkby. Där har tidigare funnits såväl kvarn- och

sågverksamhet. Den sistnämnda lades ner 1970.

 

Koordinater X 6399083, Y 1306313

Se bilderna i ett bildgalleri