Stenbro Dannike

Borås Kommun

 

Forssa bro är i flera avseenden en gränsbro. Den leder över Ätran på sockengränsen Dannike/Länghem kommungränsen

Borås/Tranemo och häradsgränsen Mark/Kind. Bron är uppförd 1918 och originell så till vida att de tre valven varierar starkt

storleksmässigt och formmässigt. Spannen är 12,5 och 3 meter. Bron har kantbalkar av betong och moderna räcken.

I broområdet fanns tidigare en kvarn, såg och spånhyvel. Kvarnen lades ner 1991. Sågen och spånhyveln revs i

slutet på 1940-talet.

 

Koordinater X6395792, Y 1347208

 

Se bilderna i ett bildgalleri