Stenbro Flässjum Bollebygd

Bollebygds Kommun

 

Stenbron över Sörån i Bollebygd är byggd i råhuggen kilad sten och valven består i huvudsak av skivsten. Valven har en

spännvidd på 4,7 respektive 3,4 meter. År 1888 skedde omfattande reparation av bron och bron borde vara byggd om-

kring 1850. Den är betonginjekterad och förstärkt samt breddad med den farbaneplatta av armerad betong.

 

Koordinater X 6398079, Y 1307481

 

Se bilderna i ett bildgalleri