Stenbro Främmestad 22:1

Essunga Kommun

 

Broförbindelsen vid Baljefors har haft stor betydelse för bygden. De första broarna var av trä. Vid vårflod flöt de enkla och

lågt byggda broarna med i vattenmassorna. Nuvarande bro byggdes 1855 av en smålänning med hjälp av bygdens folk för

6 000 riksdaler. Den nära 100 meter långa bron i tre spann är byggd i en båge, det gör den mycket unik. Ökad trafik

gjorde det nödvändigt att förstärka och bredda bron. Arbetet utfördes under den milda vinter 1973– 1974 och öppnades

åter för trafik på valborgsmässoafton.

 

Koordinater X 6461769, Y 1317770

 

Se bilderna i ett bildgalleri