Stenbro Fristad 80:1

Borås Kommun

 

Bron leder över Svensån, i Fristad, Borås Kommun, Vedens härad. Svensån gick under namnet

Hörkullebäcken på en karta från 1700-talet. bron synes vara byggd på rät tidigt 1800-tal.

Brons är med landfästen sjutton meter lång, bredden är fem meter Valven är uppbyggt av kilsten

och överbyggnaden av flata naturstenar, allt i kallmur. Bron ligger på den gamla häradsvägen och

tillåter numera endast gång- och cykeltrafik.

 

Koordinater X 6416390, Y 1333932

Se bilderna i ett bildgalleri