Stenbro Fritsla 13:1

Marks Kommun

Bron leder över Häggån öster om Finabo, i Fritsla i Borås Kommun. Bron uppfördes omkring 1870 och har

en spännvidd av 10 meter. Den betraktas som Sjuhäradsbygdens vackraste envalvsbroar.. Vid slutet av 1980-talet

 var den i dåligt skick med glest valv och bortfallna stenar. Vägverket har utfört reparationer på alla svaga punkter.

Föregångaren till Finabo bro var en träbro, byggd 1825.

 

Koordinater X 6385565, Y 1318469

Se bilderna i ett bildgalleri