Stenbro Fritsla 15:1

Marks Kommun

 

Rebbro är en av de stenvalvsbroarna i Mark som på 1860-talet uppfördes som nödhjälpsarbete av Staten och

Rydboholmsbolaget. Stor arbetslöshet rådde vid denna tidpunkt, bland annat i Mark, på det textila området.

Bron mäter 30 meter med sina tre vackra valv. Föregångaren var också en trevalvsbro men i trä och med landfästen

av sten. Den var 38 x 8 alnar. Stenvalvsbron tog ur trafik 1968.

 

Koordinater X 6385583, Y 1320031

Se bilderna i ett bildgalleri