Stenbro Gällstad 22:1

Ulricehamns Kommun

 

Bron leder över Sämån i Gällstad och ligger vid en indragen väg som skedde under 1950-talet. Bron är en envalvsbro med

en spännvidd på 3,4 meter och ska vara byggd år 1916. Valvstenarna består av kilformnade block med borrmärken medans

sidomurarna består av handplockad sten. Kvarnmiljön med kvarnbyggnad från 1873 förstärker brons kulturhistoriska värde.

Bron ersattes på sin tid med en omedelbart nedströms liggande bro med försett justusvalv". Ett justusvalv består av prefabricerade

sektioner och  andfästen som en stenvalvsbro. Denna bro är i bruk medan den gamla bron är spärrad med ett större stenblock mitt

på farbanan. Kvarnens underbyggnad består av råhuggen sten och natursten i kallmur. Träöverbyggnaden har fått ålderns gråa

patina. Bro- och kvarnplatsen har anor sedan 1600-talet. Kvarndriften upphörde 1945. På Hägnen i norra delen av socknen

har kvarnstenar brutits. När brytningen en gång började är inte känt men det finns uppgifter om att den var igång på 1600-talet.

År 1903 upphörde driften.

 

Koordinater X 6397972, Y 1359040

Se bilderna i ett bildgalleri