Stenbro Gingri

Borås Kommun

 

Risbro går över Viskan i Gingri socken i Borås kommun, Ås härad, 1,3 kilometer sydost om Fristads kyrka. Denna

stenvalvsbro har ett större valv på 5,8 meters fri spännvidd och ett mindre, lägre liggande valv på 1,5 meter, vilket inte

kan konkurrera med det större om uppmärksamheten. Valven består av kilad skivsten och sidomurarna till övervägande

del av natursten. Det mindre valvet hör samman med kvarnrännan till  den tätt intill liggande kvarnbyggnaden. Kvarnhjulet

står fortfarande kvar i sin gjutna  bassäng. Byggnaden har utan tvekan haft sina föregångare. Den nuvarande kvarnen

byggdes om 1907. Bron är betonginjekterad och brobanan har breddats och försetts med betongplattan. Brobygget torde

ha skett i slutet av 1800-talet, möjligen i  samband med att industrimannen Axel Rydin år 1893 flyttade hit sin året innan i

Borås uppförda spetsfabrik (numera nedlagd). Ett par hundra meter uppströms bron fanns i äldre tid en träbro. Ytterligare

en dryg kilometer längre upp har också funnits ett sågverk. Kvarndammen har mycket kraftiga, långa stenmurar. De är

välbevarande. Även bron befinner sig i acceptabelt skick. Kraftverk finns nedströms sedan 1916.

 

Koordinater X 6413014, Y 1335396

Se bilderna i ett bildgalleri