Stenbro Grolanda 75:1

Falköpings Kommun

 

Stenvalvbro, 6 m l (Ö-V), 2 m h och 4 m br. Ett spann, 5 m l, 1,8 m h av tuktade granitstenar 0,3-0,6 m l,

0,3-0,6 m br och 0,05-0,25 m tj. Den N delen av valvet har börjat rasa något. Vägbanken är 1-1,5 m h

och stenskodd 5 m åt V och ca 30 m åt Ö. I Ö avbryts vägbanken av nuvarande åfåran. Bron var i bruk till 1952.

 

Koordinater  1355307, Y 6441067

Se bilderna i ett bildgalleri