Stenbro Ornunga 73:1 "Hallavadet"

Vårgårda Kommun

 

Stenvalvbro 4 meter lång, 7,5 meter bred och 1,5 meter hög. Ett spann 2 meter högt och 1,2 meter högt.

Byggd av tuktad gråsten. Räcke av stenstolpar två på varje sida förbundna med järnstänger

 

Koordinater X 6429704, Y 1325863

Se bilderna i ett bildgalleri