Stenbro Nårunga 61:1 "Häradsvad"

Vårgårda Kommun

 

Stenvalvsbro, 7 m l, 7 m br och 2,3 m h. Ett valv, 2,5 m l och 1,5 m h. Byggd av tuktad gråsten.

Bro över bäck vid Häradsvad i Nårunga är belägen längs den allmänna vägen.  Bron är sannolikt

sentida med den längs samma vägsträcka belägna trevalvsbron vid Häradsvad,  som färdigställdes

under åren 1905-1906. Välbyggd stentrumma med räcken av stenstolpar och järnrör.

Bron renoverades 2004.

 

Koordinater X 6428077, Y 1320057

Se bilderna i ett bildgalleri