Stenbro Herrljunga 68:1

Herrljunga Kommun

 

Stenvalvsbro, 15 m l (NNÖ-SSV), 4 m br och 3 m h. Två spann, 3 respektive 4 m l och 2 m h. Byggd av kallmurade, delvis tuktade stenar, 0,2 - 0,5 m l. Ovansidan belagd med en 0,3 m tj asfalterad betongplatta vilken är 1 m bredare än själva bron. Längs båda sidor är räcken av grönmålade järnstolpar. Bron är byggd år 1855/56 och leder över en grävd ränna från en i ÖNÖ liggande kvarnruin. Upptagen i Älvsborgs läns broinventering åren 1978-79 och är fortfarande i bruk.  Källa Riksantikvarieämbetet

 

 

 

 

 

Fotodatum 20190104

 

Koordinater N 58.08226°, E 13.03248°

 

Se bilderna i ett bildgalleri