Stenbro Hillared 43:1

Svenljunga Kommun

Bron leder över Lillån i Hillareds socken, Kinds härad, Svenljunga kommun. Lillån är den relativt närliggande

sjön Såkens utlopp i Ätran i Hillared. Bron består av kvaderhuggna block med borrmärken och har små ström-

koner vid pelarnas upp- och nedströms sidor. Estetiskt tilltalande bro sannolikt byggd under 1900-talets början.

Brons exakta ålder är inte känd. Sedan den efter häftigt regnande år 1927 rasat återuppbyggdes den av sockenborna

Hjalmar Nyberg på Stommen och Ernst Persson på Strömsberg. Bron ligger i en betydande kurva och är väl synlig

från landsvägen.

 

Koordinater X 6392384, Y 1341582

Se bilderna i ett bildgalleri