Stenbro Hol 40:1

Vårgårda Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvsbro ca 40 meter lång, 5 meter bred och 3 meter hög. Byggd av kallmurade, delvis tuktade stnar. Räcken på båda sidor av stengardinister, förbundna med träplankor och toppföljare av järnrör. Bron är gräsbeväxt och är inte i trafik. Redan år 1654 finns belägg för en bro här och från 1790-talet omtalas en träbro. Nuvarande bro byggdes på 1850-talet och var i bruk fram till 1955. Intill bron finns en dammvall av betong och strandkanterna mellan bron och dammvallen är stensatta.

Koordinater N 57.94147°, E 12.58792°

 

Se bilderna i ett bildgalleri