Stenbro Horred 8:1

Marks Kommun

 

Stenbro ca 12 meter lång, 7 meter bred och 3 meter hög. Ett spann med spännvidden 5 meter och 2 meter hög.

Bron är byggd av sprängda gråstenar och murbruksförstärkt. Brons kanter har små stenmurar och är järnbands-

förbundna. Den västra muren är 12 meter lång och den östra som är utsträckt förbi brofästena är ca 40 meter lång.

Bron är fortfarande i trafik och går över Hornån i Horreds socken och valvets block har synliga borrmärken vilket

talar för att den uppfördes under senare delen av 1800-talet.

 

Koordinater N 57.36512°,  E 12.47416°

 

Se bilderna i ett bildgalleri