Stenbro Hudene 17:1

Herrljunga Kommun

 

Stenvalvsbro, 28 m l (NÖ-SV), 6 m br och 3 m h. Två spann, varav det i NÖ är 6 m l och 2,5 m h och i SV är 4 m l och 2 m h. Byggd av tuktade stenar, 0,3 - 1 m l. På båda sidor är räcken, 0,5 m br och 0,4 - 1 m h, av delvis kallmurade stenar, huvudsakligen 0,3 - 1,3 m l. Räcket på NV sidan brons NÖ del är utsvängt åt N. Vägbanan är gräsbeväxt. Bron är ej i trafik och blockeras i vardera änden av tuktade stenstolpar. Bron byggdes år 1826 och övergavs 1928 då nuvarande valvbro togs i bruk (se RAÄ Hudene 327). Bron är upptagen i Älvsborgs läns broinventering 1979 som kulturhistoriskt värdefull och har beteckningen P 933-23-1  Källa Riksantikvarieämbetet

 

 

 

 

 

 

Fotodatum 20190104

 

Koordinater N 58.05381°, E 13.09315°

 

Se bilderna i ett bildgalleri