Stenbro Hudene 327

Herrljunga Kommun

 

 

 

 

 

 

 

Uppdraget att bygga den nya bron fick vägbyggaren Svante Persson från Ramnö, Bitterna. Han var en skicklig stenhuggare på den tiden, som byggt många vägar och broar i denna del av Västergötland. Persson begärde att få riva den gamla bron för att kunna få använda delar av den till "nybygget", vilket möttes av starka protester från ortsbefolkningen. Man bjöd in till ett protestmöte, där Hudeneborna anförde att den gamla bron borde behållas, den urgamla kyrkvägen skulle bestå. Claes Svensson i Sibbarp, ledamot av vägstyrelsen sade på mötet: "för tusan haka, låt dom ha broa". SÅ blev det också beslutat, med förbehåll om att vägstyrelsen skulle befrias från underhåll av bron för all framtid. Den "nya" bron uppfördes 1928 och är fortfarande öppen för trafik

Koordinater N 58.05376°, E 12.09303°

 

Se bilderna i ett bildgalleri