Stenbro Hudene 26:1 "Björnabron"

Herrljunga Kommun

 

5 meter lång, 5 meter bred och 1,6 meter hög. Ett "spann" 1 meter lång och 0,5 meter hög. Bron är byggd

av tuktade gråstenar, i allmänhet 0,5 - 1 m stora stenar. Bron är gräsbevuxen. Bron är belägen väster om

torp i Hudene. Upplagd trumma av kallmurad sten med ca 1 meters fri spännvid. Landfästena är utdragna till

en vägbank med en totallängd ca 25 meter. Trumman som enligt skall fått sitt namn av att  man en gång lär ha

skjutit en björn där.

 

Koordinater X 6438451, Y 1340273

Se bilderna i ett bildgalleri