Stenbro Hyssna 152:1

Marks Kommun

Denna vackra stenbro är en av det flertal som spänner över Surtans flöde i Marks härad. Den är belägen vid Glafsered i

Hyssna socken i Marks kommun och härad längs en vägslinga som togs ur trafik redan år 1933. Röjning har skett i brons

omgivning och den ligger väl synlig från den intillöpande landsvägen. Bron är byggd i två spann av råhuggen sten och natursten

i kallmur. Landfästena är långt utdragna. De två valvöppningarna är vardera på tre meter och ger en påfallande och tilltalande

dominans åt brons exteriör. Den ger ett luftigt och elegant intryck. Byggnadsåret är inte exakt fastställt men det anses ligga

omkring 1865. Farbanan har givits en svag välvning och den, liksom bron i sin helhet, befinnes nu i vårdat skick.

Av farbanans ursprungliga räckesståndare av råhuggen sten finns tre kvar, två uppströms och en nedströms.

 

Koordinater X 6389372, Y 1306992

Se bilderna i ett bildgalleri