Stenbro Hyssna 25:1

Marks Kommun

Bron leder över Surtan i Hyssna socken i Marks härad och kommun, omedelbart intill den äldsta av

de båda sockenkyrkorna. Olika uppgifter föreligger om brons ålder. Alla är dock eniga om att det

rör sig om en av de äldre i Sjuhärad. Tidigare åldersbestämmelser uppger 1855 som byggnadsår.

Hyssnabon och hembygdsforskaren Karl Asserlund, född 1910, har dock kommit fram till att bron

uppfördes år 1835. Den ersatte då en tidigare träbro. Denna träbro, eller möjligen en föregångare

till denna, kördes enligt domböckerna år 1751 sönder av en man vid namn Börje Bryngelsson från

det cirka trettio kilometer söderut belägna Björketorp. Den gamla stenvalvsbron är välbevarad. Den

örvaltas av Hyssna hembygdsförening som på ett berömvärt sätt skött underhållet genom åren. Som

exempel kan nämnas att en betydande renovering ägde rum 1953 då nya träräcken sattes upp av

samma typ som fanns vid sekelskiftet år 1900. I slutet av 1980-talet var det åter dags för nytt träräcke.

Bron består till stor del av skivsten och den smälter väl in i landskapsbilden. Just här vid kyrkan (med

anor från 1100-talet och värd att beses, inte minst interiört) befinner vi oss på historisk mark.

 

Koordinater X 6419914, Y 1335445

Se bilderna i ett bildgalleri