Stenbro Hyssna 32:1

Marks Kommun

Bron leder över Surtan vid Klateberg i Hyssna socken i Marks härad och kommun och ligger omedelbart

intill landsvägen. Trots detta läge kan den ändå vara litet svår att upptäcka av den förbifarande. Den är

nämligen sommartid rätt skymd av lövträd. Vägbanan är förstärkt och breddad med en armerad betong-

platta. Denna skjuter uppströms ut över stenvalvet såpass kraftigt att den skymmer valvets övre del. Den

intresserade kan dock nedströms "fånga in" det vackra valvet i sin helhet. Markägaren Hjördis Johansson

i Klateberg säger  om brons breddning. - Bron var mycket vackrare innan den på sin tid breddades.

Den blev för smal för de stora lastbilarna och måste förstärkas och breddas men samtidigt förlorade den

uppströms en betydande del av sin skönhet. Spannet har en fri spännvidd av 6,5 meter. Den är uppfört

av råhuggen sten och natursten i kallmur. Bron torde ha uppförts på 1860-talet. Den har på senare tid

försetts med vitmålade järnräcken.

 

Koordinater X 6387039, Y 1305195

Se bilderna i ett bildgalleri