Stenbro Källunga 3:1

Herrljunga Kommun

 

Bron leder över ett biflöde till Nossan, men det lokala namnet Källungaån, och återfinns sydväst om Källunga

kyrka i Gäsene härad, Herrljunga kommun. Den ligger strax intill fastigheten Hårdakvarn vars byggnader i läns-

museets  kulturhistoriska byggnadsinventering av Herrljungas kommun år 1990 betecknas som kulturhistoriskt värde-

fulla.  Den gamla byggnaderna (bostadshus, ladugård, kvarn, såg, viskeshus, smedja, kvarnstall och jordkällare med

magasin)  är uppförda mellan åren 1882 och 1900 och anges ha "stora miljömässiga kvaliteter". Otaliga torde de

hästförspända vagnar ha varit som i gången tid passerat denna vackra tvåspannsbro på väg till och från kvarn och såg.

Brons ålder är ansenlig och det kan förmodas att den tillkommit under förra delen av 1800-talet. Uppgift finns om att

kostnaden för brobygget var 156 kronor.

 

Koordinater X 6438308, Y 1343791

Se bilderna i ett bildgalleri