Stenbro Kinna 18:1

Marks Kommun

 

Stenbro slagen i två valv, bron är ca 35 meter lång, 7 meter bred och körbanan är ca 6 meter bred. Räcket utgöres

stenstolpar förbundna me dett järnrör på översidan och en järnbalk mot körbanan. Bron är byggd av tuktade stenar

och valven är 7 meter breda och ca 4 meter ovanför vattenytan. Den ursprungliga körbanan är förstärkt och asfalterad.

Bron är uppför 1862 - 1867 och år 2017 tog man bron ur trafik.

 

Koordinater N 57.50169°, E 12.66965°

 

Se bilderna i ett bildgalleri