Stenbro Kinna 60:1

Marks Kommun

 

Stenbro slagen i två valv och bron är ca 42 meter lång och ca 5 meter bred. Räckena på brons båda sidor består av

stålräcke och vinkeljärn. Körbanan är asfalterad och bron är byggd av tuktade stenar. Valven är 7 meter breda och

ca 3,5 meter ovanför vattenytan. Brons överdel är i senare tid förstärkt och gjuten i betong och asfalterad över betongen.

Bron kallas för Kronängs bro och uppfördes år 1842 och leder fram till en vacker förläggargård.

 

Koordinater N 57.51734°, E 12.71913°

 

Se bilderna i ett bildgalleri