Stenbro Kinnarumma 6:1

Borås Kommun

 

Denna gamla stenvalvsbro som går över Lillån i Årebo i Kinnarumma socken. Bron är uppförd

av grovt huggen sten i kallmur. Valven består av kilad sten, valven är 4,5 respektive 3,5 meter.

Räckena  består av en tre decimeter hög stenfot.

 

Koordinater X 6394243, Y 1331009

Se bilderna i ett bildgalleri