Stenbro Kinnarumma 7:1

Marks Kommun

 

Stenvalvsbro 10 meter lång och 4 meter bred i ett spann. Spannet är 3 meter brett och ca 1,5 meter högt.

Bron är byggd av tuktade kallmurade gråsten: På den ena sidan finns det 3 stenstolpar och den andra sidan

finns det 4 stenstolpar. Svårt att veta exakt när bron uppfördes, det finns teorier att bron byggdes i slutet av

1700-talet. Bron togs ur trafik år 1935.

 

Koordinater N 57.64303°, E 12.96651°

 

Se bilderna i ett bildgalleri