Stenbro Kransmossen

Borås Kommun

 

Bron löper över Kransån vid Hulta väster om Trandared i Borås Spannet har en fri spännvid av 3,5 meter.

Bron har på senare tid försetts med rejäla träräcken Bron är byggd på senare delen av 1800-talet.

 

Koordinater X 6401712, Y 1331930

Se bilderna i ett bildgalleri