Stenbro Lindberg 7:1

Varberg Kommun

 

Stenbro med tre valv ca 37 meterlång och 5meter bred, byggd av delvis tuktade stenar samt flera mindre kilstenar.

De tre spannen har en spännvidd på ca 4,5 meter och är ca 2 meter höga. Brons vägbanan består numera av sand.

Bron kantas av järnräcken och bron är numera avstängd, bron restaurerades grundligt 1983.

 

Koordinater X 6339180, Y 1288583

 

Se bilderna i ett bildgalleri