Västra Dubbelbron vid Arnäsholm

Borås Kommun

 

Vid Arnäsholm i Ljushults socken i Kinds härad, Borås Kommun ligger två rätt olikartade stenvalvsbroar

med cirka 30 meters mellanrum på samma vägsträcka över lilla Häggån. Denna bro är uppförd i kilad och

råhuggen sten kan antagas ha blivit byggd i början av 1880-talets andra hälft.

  

Koordinater X 6388028, Y 1331842

Se bilderna i ett bildgalleri