Östra Dubbelbron vid Arnäsholm

Borås Kommun

 

Denna bro, vid Arnäsholm i Ljushult socken i Kinds härad, Borås Kommun är den östra av de två

gamla stenbroarna som med cirka 30 meters avstånd spänner över Lilla Häggån helt nära åns utlopp

i Frisjön. Denna bro har också en helt avvikande valvutformning jämförd med den västliga bron.

Valvet är avsevärt bredare, 3,7 meter jämfört med 2,6 meter, och med sigmentutformning (stickvalv).

Och den är uppförd med en teknik som bör tillhöra ett tidigt 1800-tal.

 

Koordinater X 6388030, Y 1331836

Se bilderna i ett bildgalleri