Stenbro Ljushult 36:1

Borås Kommun

 

Mellan Enekulla och Påholmen, helt nära Arnäsholm, går över Hökabäcken i Ljushults socken, Borås Kommun, Kind Härad

denna bro med två spann i huggen sten. Valven ligger på ett betydande avstånd från varandra, cirka 10 meter. Den aktuella

vägsträckan var tidigare allmän väg och ingick i den "Gamla Prästavägen" mellan Ljushults socken och grannsocken Roasjö.

Bron ger ett stabilt intryck och förfaller intakt. Dess ålder är betydande - bör vara uppförd i början av 1800-talets andra hälft.

 

Koordinater X 6388511, Y 1332222

Se bilderna i ett bildgalleri