Stenbro Ljushult 38:1

Borås Kommun

 

Nordost om Klerhult - över Hökabäckan - finner vi denna stenvalvsbro i Ljushults socken i Kinds Härad, Borås Kommun.

Bron är belägen vid en indragen vägslinga cirka femtio meter nedströms allmänna vägen mellan Aplared och Roasjö och synes

vara i gott skick bortsett från att flera stenar uppströms borde rättas till eftersom de rubbats ur sitt ursprungliga läge.

Utseendemässigt vittnar bron om hög ålder, troligen byggd på 1850-talet.

 

Koordinater X 6389674, Y 1332963

Se bilderna i ett bildgalleri