Stenbro Murum 68:1

Ulricehamns Kommun

 

Årreds bro leder över ett biflöde till Lidan i Murums socken, Ulricehamns kommun, Ås härad. Här är flödet något

strömt och här finns också ruiner efter sågverk och damm. Årreds stenbro är Murums enda i sitt slag. Den är placerad

i bevarandeklass l B. I länsmuseets broinventering 1980 kan läsas att bron är byggd i kvaderhuggen, fogstruken sten och

har en fri spännvidd på cirka fyra meter och är 1972 förstärkt med en armerad betongplatta. Den har en segmentbåge och

moderna räcken av standardtyp. Marken uppströms som tidigare ägts av Olof Larsson i Skålarp, född 1925, är numera

sonen Hans-Eriks ägo. Olof Larsson berättar att bron uppfördes 1915/16 i samband med vägbygge. Entreprenör för bro

och väg var Johan August Önell från Djupadal i grannsocknen Hällstad.

 

Koordinater: X 6427583, X 1352320

Se bilderna i ett bildgalleri