Stenbro Nårunga 14:1

Vårgårda Kommun

 

 

 

 

 

Imponerade stenbron över Säveån i Nårunga socken som fick namnet Häradsvads bro. Av brons tre var var endast de två västliga med på den ursprungliga ritningen som är daterad till 1891 och upprättad av dåvarande vattenbyggnadsdistriktet P Otherdahl. Det östliga valvet, mindre än de två övriga har sin speciella historia. Enligt traditionen skall en mjölnaränka vid namn Klara haft en vattentäkt vid Säveån. När bron skulle byggas var ej hänsyn tagen till denna vattentäkt och Klara vädjade - "Stäng inte av min åra (ådra)." Resultatet blev att bron byggdes ut med ett tredje mindre valv och därmed var Klaras ådra räddad. Bron uppfördes under åren 1905-1906 och förstärktes med nya kantbalkar och räcken åt 1969

 

 

 

Koordinater N 57.94193°, E 12.78006°

 

Se bilderna i ett bildgalleri