Stenbro Nitta

Ulricehamns Kommun

 

Den ståtliga stenvalvsbron över Viskan i Nitta i Varnums socken, Ås härad, Ulricehamns kommun.

Denna stenvalvsbro byggd tidigt 1900-tal tillhör de yngre i Sjuhärad. Valvens fria spännvidd är

5,0 respektive 5,0 meter och brons totala längd är 26,6. Bron har nu betongbelagd körbana.

 

Koordinater X 6414320, Y 1344840

Se bilderna i ett bildgalleri