Stenbalksbro Hov 120:1

Herrljunga Kommun

 

Stenbro 5 ml, 11 br och 1,5 m h. Från brotaket och upp till vägbanans nivå är det ca 2 m.  Bro-

öppningen är 1 x 1 m. Bron är byggd av 1 - 2 m l och 0,5 m tj tuktade kallmurade stenar.  Längs

vägbanans kanter löper broräckena, Det NÖ är 21 m l och det SV 17 m l.  Det NÖ har 9 stenpelare

och det SV har 7 stenpelare. Dessa är 0,5 m tj och förbunden med träräcken.

På bilderna syns även gamla Ulricehamnsvägen.

 

Koordinater X 6430182, Y 1342631

Se bilderna i ett bildgalleri