Stenbro Rångedala 129:1

Borås Kommun

 

I Rångedala socken, Ås härad, Borås kommun finner vi denna anspråkslösa lilla stenvalvsbro.

Visserligen helt nära landsvägen men ändå inte skönjbar bland barrträden. Den leder över Föla-

bäcken. Bron är en av de mindre och enklare valvbroarna i Sjuhärad. Brons ålder är inte känd

med torde ha tillkommit på tidigt 1800-tal eller ännu tidigare. Valvet består av grov natursten.

Farbanan saknar täckning, räcken saknas. Lämningar efter en damm med mera anger att här

en gång funnits en kvarn.

 

Koordinater X 6410756, Y 1337396

Se bilderna i ett bildgalleri