Stenbro Rångedala 17:1

Borås Kommun

 

Över Rångedalaån i Rångedala socken i Ås härad, Borås kommun. Det är en envalvsbro med fri spännvid

på 3,5 meter. den ligger på en privat framfartsväg till det närliggande Klämmestorp och är 15 meter lång,

3 meter bred och 1,7 meter hög. Byggnadsmaterialet utgöres av gråsten. Av det forna broräcket återstår

nu endast en mittståndare av råhuggen sten och två krökta platta järnskenor, vilka burit upp längsgående

räckesstänger av trä.

 

Koordinater X 6411204, Y 1340744

Se bilderna i ett bildgalleri