Stenbro Rångedala 22:1

Borås Kommun

 

Bron leder över Rångedalaån i Rångedala socken i Ås härad, Borås kommun, strax  intill före detta stationshuset.

Denna praktfulla stenvalvsbro med till synes mycket hög ålder är 12 meter lång och 3 meter bred. Den har ett spann

i huggen och delvis kilad sten i kallmur. Den fria spännvidden är 5 meter. Brovalvet saknar täckande lager. Väg-

banan är något förhöjd i brons mitt och delvis asfalterad. Av tidigare broräcke återstår nu endast en halrutten

träståndare. Bron ligger vid en enslig väg - framfartsväg  till den på andra sidan ån liggande Östergården.

 

Koordinater X 6410830, Y 1340762

Se bilderna i ett bildgalleri