Stenbro Rångedala

Borås Kommun

 

Vid Rångedalaån i omedelbar närhet av Rångedala kyrka, Ås härad, Borås kommun, finner vi i ett stycke öppet landskap

denna kraftfulla stenbro med två valv. Prästabron har blivit betecknande lokala,  och enda, namnet på bron. Bron ligger

väster om och helt nära R40 vid den punkt där den gamla järnvägs- spåret efter Borås - Ulricehamnsbanan en gång löpte

fram i viadukten. Stenmaterialet består i huvudsak av råhuggen sten i kallmur ned skivsten i valven. Bron är fogstruken samt

förstärkt och breddad med kantbalkar av betong. År 1975 skedde montering av nya räcken och omgjutning av kantbalkarna

 

Koordinater X 6411048, Y 1340898

Se bilderna i ett bildgalleri