Stenbro Resville

Lidköpings Kommun

 

Vid Uvereds by finns välbevarade bebyggelsemiljöer från 1800-talet både vid kyrkan och vid Stoms kvarn

intill Lidan. Men byn har även drag av ett medeltida bymönster. Före laga skiftet 1839 var byn uppdelad i

två hälfter. En äldre kyrka brändes av danskarna vid krigshärjningar i början av 1600-talet. Nere vid Lidans

grönskande strandbrink står Stoms kvarn, den enda återstående kvarnmiljön längs Lidan inom kommunen.

Kvarnbyggnaden i sten och trä anses härstamma från 1700-talet men byggdes om ca.1890. Kvarndriften

upphörde 1978. På senare år har kvarnen genomgått en varsam upprustning. Till kvarnmiljö hör landsvägsbron,

en välvd stenbro som blev ombyggd 1872. På andra sidan bron ligger Brokvarn. Kvarnarna och bron bildar

en genuin kvarnmiljö.

 

Koordinater X 6478229, Y 1345417

Se bilderna i ett bildgalleri