Stenbro Rydboholm

Borås Kommun

 

Bron går över Viskan i Rydboholm i Kinnarumma socken, Marks härad, Borås kommun. Den återfinns, liksom

Rydboholms kyrka strax intill, inom Rydboholms- bolagets fabriksområde. Det ovanliga med denna bro är att

valven sedan 1890-talet genom höjning av nedströms dammbyggnad nästan helt stått under vatten. Bronsbyggnads-

år är ej känt. Antagligen tillkom den samtidigt som bolagets första fabriksbyggnad 1834 - 1835. Uppströms torde

ha funnits en kvarn sedan medeltiden. Här inköpte bolaget 1842 Rya Sörgård och därmed både kvarn och såg.

Kvarnverksamheten flyttades flera gånger för att slutligen placeras mittemot kyrkan. Kvarnen en vacker flerhundra-

årig stenbyggnad i två våningar.

 

Koordinater X6395642, Y 1325942

Se bilderna i ett bildgalleri